logotyp

O NÁS - MŠ Blatské sídliště

1.Slovo ředitelky

"Milujme dítě, ne jeho úspěchy a chování. Sdílejme s ním jeho radost a vyhněme se manipulativním pochvalám. Dítě, které se cítí milované, udělá cokoli, aby rodiče potěšilo, a to ne proto, aby lásku získalo, ale proto, že svou lásku dává."

V knihách je napsáno mnoho moudrých a poučných vět, jak vychovávat a vyučovat dítě. Přesný ,,návod“ asi nikdy nikdo nenajdeme. A také proč? Když budeme dítě podporovat a umožníme mu, aby si všechno vyzkoušelo po svém, i když víme, že to nedopadne dobře, dáváme mu víc, než když za něho všechno uděláme. Přeci z vlastních zkušeností z překonávání překážek budeme vychovávat úspěšné lidi. Vstanou a půjdou dál, a o to přece ve výchově jde. Nástupem do mateřské školy prodělá celá rodina velkou změnu. Důležitá je pozitivní role rodičů a učitelek, protože v tomto období se pokládají základy citového chování a prožívání, a proto záleží na nás všech, jaké modely budeme dítěti každodenně předkládat. A proto přeji všem dětem milující rodiče, empatickou učitelku, hodně kamarádů a mnoho pozitivních vzpomínek a zážitků na mateřskou školu pro jeho další život. Skončím podobně, jako jsem začala:

"Vstoupí-li branou srdce, láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek a dobrý začátek vede k dobrým koncům."

Bc. Romana Píchová

2.Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola byla otevřena 1. září roku 1983, od 1. 4. 1993 se stala příspěvkovou organizací. Je situována uprostřed panelového sídliště v okrajové části města, umožňuje nám vycházky a pěší výlety do lesa, na louku, k rybníku, k řekám. Tyto lokality nabízí pozorování přírody s plněním prvků environmentální výchovy a zdravého životního stylu.

Komplex mateřské školy se skládá ze 3 pavilónů. Dva slouží pro pobyt dětí, třetí je provozní – ředitelna, kuchyně, kancelář vedoucí kuchyně, prádelna, sklady pomůcek a úklidových prostředků. Všechny pavilóny jsou propojeny spojovací chodbou, kterou se dopravují svačiny a obědy do tříd. Pestrý jídelníček je denně obohacen o dostatek ovoce a zeleniny v různých podobách, děti mají zajištěn celodenní pitný režim. Třídy slouží jako herny, ložnice i jídelny. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Vnitřní uspořádání se odvíjí od prostorových podmínek. Je zachován prostor pro společnou aktivitu dětí a každá třída má několik hracích koutků, které jsou dostatečně vybaveny hračkami i pomůckami. Vše je uspořádáno s ohledem na potřeby dětí.

Škola nabízí maximální kapacitu 112 dětem ve věku zpravidla 3 – 7 let. Její okolí tvoří upravená zahrada se třemi pískovišti, skluzavkou, altánem, houpačkami, průlezkami a vzrostlými stromy, které v letním období poskytují dostatek stínu. Zahrada poskytuje další prvky pro hry a pohybové vyžití dětí. Náš program souvisí s environmentální výchovou a naše cíle a záměry se tímto směrem ubírají. Aby se každé dítě mohlo dotknout přírody, mají třídy k dispozici svoje záhonky se zeleninou, bylinkami i květinami, o které se děti a učitelky starají.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a veškeré snažení směřuje k maximálně spokojenému a šťastnému dítěti.

3.Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Zřizovatelem školy je Obec Veselí nad Lužnicí jako příspěvková organizace.

  • Mateřská škola je zřízena s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,00 hodin do 16,30 hodin.

  • V měsících červenci a srpnu a ve vánočním období může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí a podobně.

  • Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem.

  • Mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 112 dětí.

Výchovně-vzdělávací činnost probíhá v průběhu celého dne. Spontánní činnosti se střídají s řízenými, prožitkovými a pohybovými, v rámci vzdělávacích integrovaných oblastí rozpracovaných podle ,,Školního vzdělávacího programu“. Celý režim je přizpůsoben individuálním potřebám dětí a vychází též ze zájmů dětí. Pobyt venku je zařazen podle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách na školní zahradě nebo při pobytu venku do okolí mateřské školy.

Režim dne

6:008:45scházení dětí, spontánní činnosti, tělovýchovné chvilky
8:459:00hygiena, svačina
9:009:45řízené a spontánní činnosti
9:4511:45pobyt venku
11:4512:30hygiena, oběd
12:3014:00odpočinek, klidové činnosti
14:0014:25hygiena, svačina
14:2516:30odpolední zábavné činnosti, individuální činnosti


Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, plavání ...). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách.

4.Náš tým

FunkceJménoKvalifikace
ŘeditelkaBc. Romana Píchová(SPgŠ Soběslav – učitelství na MŠ, UK Praha – DPS – vychovatelství, PF JČU České Budějovice – se specializací na speciální pedagogiku). Zaměření v MŠ – školní zralost,
zdravý životní styl, zdravá výživa, zahradní projekty v rámci environmentální výchovy,
preventivní prosociální programy, prezentace mateřské školy na webových stránkách
Zástupce ředitelkyJana Gabrielová(SPgŠ Soběslav, kurz logopedického asistenta). Zaměření v MŠ - ,,Hravě žij zdravě“ – zdravotně preventivní program s utvářením zdravých stravovacích návyků, rozvoj jemné motoriky v oblasti výtvarných a  pracovních činností, správce webových stránek
KolektivBc.Jana Tišerová(ISŠ obchodní Č. Budějovice – provoz obchodu, PF JČU České Budějovice - učitelství pro MŠ, 
Kurz logopedického asistenta).
Zaměření v MŠ – aplikace nových metod učení – prožitkové a kooperativní, prožitkové učení, efektivní komunikace, prezentace MŠ v tisku(SPgŠ Soběslav, kurz logopedického asistenta). Zaměření v MŠ - ,,Hravě žij zdravě“ – zdravotně preventivní program s utvářením zdravých stravovacích návyků, rozvoj jemné motoriky v oblasti výtvarných a
pracovních činností, správce webových stránek
Bc.Zuzana Lhotáková(SOŠ OTŽP Veselí nad Lužnicí – Management životního prostředí, PF JČU České Budějovice –
učitelství pro MŠ, kurz logopedického asistenta). Zaměření v MŠ - ,,Hravá angličtina“-
základy učení se cizímu jazyku, prezentace školy v místním tisku, kurz logopedického asistenta
Hyánková Jitka(SPŠ textilní Jihlava, Předškolní a mimoškolní pedagogika v Obratani.)
Zaměření v MŠ - ,,Bezpečně do školky“ – bezpečnostní program, ,,Jako ryba ve vodě“ – preventivní a zdravotní program
Alena Konrádová(SPgŠ Prachatice). Zaměření v MŠ – ,,Strom poznání“ - koordinátor environmentální výchovy,
zavedení nových metod ve výchovně-vzdělávacím procesu – kooperativní učení,
pohybové a hudební aktivity
 Maxerová Šárka (Obchodní akademie Tábor, Soukromá střední škola pedagogiky a služeb Obrataň, JČU Č.Budějovice - učitelství pro MŠ - studuje)
Zdeňka Tůmová(Gymnázium Soběslav, SPgŠ Soběslav). Zaměření v MŠ – estetická výzdoba chodeb školy, školní asistentka
Bc. Gabriela Hiršová(VOS a SPgŠ Prachatice,ZCU Pedagog.fakulta Plzeň, kurz logopedického asistenta), zaměření v MŠ - čtenářská gramotnost a rozvoj předmatematických představ.
Ivana Váchová (Gymnázium Č.Budějovice, Předškolní a mimoškolní pedagogika Jihlava)
Květa Váchová 
 školnice-(SOU k.p.Silon – Planá nad Lužnicí)
UklízečkyDana Vávrová(SOU spojů – České Budějovice)
Štěpánka Jakubcová(SOU Lišov – kuchařské práce)
Vedoucí školní jídelnyBožena Poláková(SEŠ všeobecná ekonomika – Tábor, UK Praha – studium pro vedoucí školních jídelen)
KuchařkyJana Kopačkovávedoucí kuchařka (SOU Tábor – kuchařka, servírka se zaměřením pro kuchařku)
Yveta Loosová(SOU Praha - kuchařka, servírka)
Štěpánka Jakubcová(SOU Lišov – kuchařské práce)

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign