logotyp

1. Třída - Koťátka

Koťátka

Naši třídu navštěvuje 23 dětí ve věku 3- 5 let.  Děti jsou hravé  a zvídavé stejně  jako koťátka a tak naší třídou vládne dobrá nálada, radost z učení a touha po poznání.

 Při aktivitách během dne  se dětem věnují paní učitelky Bc. Pavla Vaňková a Kateřina Hyšková

 

Naše třída

Naším záměrem je ve třídě šířit pohodovou atmosféru a dobrou náladu.  K tomu přispívá i příjemné prostředí třídy, ke kterému přispívají též děti svou výtvarnou tvorbou. Třída je laděna do světlých barev s dostatkem deního světla. Je vybavena množstvím hraček a didaktických pomůcek pro příjemné trávení času a všestranný rozvoj dětí.

 

Vzdělávání a hry

Děti jsou vzdělávány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V denních aktivitách je obsažena optimálně sestavená vzdělávací nabídka, která je předložena dětem poutavou a zajímavou formou, zejména prostřednictvím vlastního prožitku. Činnosti zahrnují dostatek pohybu, her na rozvoj tvořivosti a fantazie, rukodělné chvilky, aktivity zaměřené na kognitivní rozvoj a mnoho dalšího. Děti se přirozeně učí přijímat a dodržovat pravidla při hrách, ztotožňují se s normami soužití s ostatními. Tvoří si respekt k živým tvorům, přírodě, věcem i hodnotám. Postupně se učí přejímat zodpovědnost za své chování a objektivně jej hodnotit. Ve třídě se tvoří prvotní kamarádské a přátelské vztahy, založené na prosociálním chování či na smírném řešení sporů a problémů. Jsou vedeny k rozvoji pohybových dovedností, k posílení tělesného zdraví a uvědomění si vlastního těla.

 

 

 

Adaptace dětí

K dětem je přistupováno individuálně s přihlédnutím na rozdílnosti v oblasti adaptace. Zejména v začátku školní docházky je pro děti těžké trávit čas bez rodičů, proto je jim  umožněno postupně přivykat na nový režim pomocí vlídného  přístupu učitelek či pestré nabídky činností.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Děti jsou k přijímání pravidel motivovány přirozeně, pomáhají též říkanky či drobné hříčky, např.

-        Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den. Ruce máme na tleskání, nohy zase na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem!................ranní přivítání

-        U koťátek, u koťátek, všechny hračky do příhrádek………pokyn k uklízení hraček

-        Zamyky, zamyky, na čtyři pantíky, zámeček na pusu, je konec rámusu………pokyn k tichosti

 

Koťátka

Naši třídu navštěvuje 23 dětí ve věku 3- 5 let.  Děti jsou hravé  a zvídavé stejně  jako koťátka a tak naší třídou vládne dobrá nálada, radost z učení a touha po poznání.

 Při aktivitách během dne  se dětem věnují paní učitelky Lucie Tvrzníková a Markéta Śnokhousová 

 

Naše třída

Naším záměrem je ve třídě šířit pohodovou atmosféru a dobrou náladu.  K tomu přispívá i příjemné prostředí třídy, ke kterému přispívají též děti svou výtvarnou tvorbou. Třída je laděna do světlých barev s dostatkem deního světla. Je vybavena množstvím hraček a didaktických pomůcek pro příjemné trávení času a všestranný rozvoj dětí.

 

Vzdělávání a hry

Děti jsou vzdělávány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V denních aktivitách je obsažena optimálně sestavená vzdělávací nabídka, která je předložena dětem poutavou a zajímavou formou, zejména prostřednictvím vlastního prožitku. Činnosti zahrnují dostatek pohybu, her na rozvoj tvořivosti a fantazie, rukodělné chvilky, aktivity zaměřené na kognitivní rozvoj a mnoho dalšího. Děti se přirozeně učí přijímat a dodržovat pravidla při hrách, ztotožňují se s normami soužití s ostatními. Tvoří si respekt k živým tvorům, přírodě, věcem i hodnotám. Postupně se učí přejímat zodpovědnost za své chování a objektivně jej hodnotit. Ve třídě se tvoří prvotní kamarádské a přátelské vztahy, založené na prosociálním chování či na smírném řešení sporů a problémů. Jsou vedeny k rozvoji pohybových dovedností, k posílení tělesného zdraví a uvědomění si vlastního těla.

 

 

 

Adaptace dětí

K dětem je přistupováno individuálně s přihlédnutím na rozdílnosti v oblasti adaptace. Zejména v začátku školní docházky je pro děti těžké trávit čas bez rodičů, proto je jim  umožněno postupně přivykat na nový režim pomocí vlídného  přístupu učitelek či pestré nabídky činností.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Děti jsou k přijímání pravidel motivovány přirozeně, pomáhají též říkanky či drobné hříčky, např.

-        Dobrý den, dobrý den, to je ale krásný den. Ruce máme na tleskání, nohy zase na dupání. Dobrý den, dobrý den, dneska si to užijem!................ranní přivítání

-        U koťátek, u koťátek, všechny hračky do příhrádek………pokyn k uklízení hraček

-        Zamyky, zamyky, na čtyři pantíky, zámeček na pusu, je konec rámusu………pokyn k tichosti

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign