logotyp

DOKUMENTY

Obecná kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let, nejdříve však od 2 let
 • přijímání do MŠ se uskuteční v době 2. – 16. května, bude zveřejněno na úřední desce, webových stránkách a v měsíčníku Veselsko 
 • s účinností od 1. 9. 2017 je pro děti, které dosáhnou 5 roku věku (a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let) předškolní vzdělávání povinné
 • dále budou přijímány přednostně děti, které k datu 31. 8. v daném roce dosáhly 4 let věku a děti, které k datu 31.8. dosáhly 3 roky (podle novely Školského zákona č.561/4004 Sb., v platném znění)
 • přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školského obvodu zřízené městem Veselí nad Lužnicí
 • zákonní zástupci mohou zapsat dítě i do jiné MŠ než spádové
 • zákonný zástupce s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR
 • ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ (pokud počet dětí přesáhne kapacitu, postupuje dle stanovených kritérií a vždy rozhoduje počet získaných bodů), stanoví zkušební pobyt dítěte, který nepřesáhne 3 měsíce
 • přijímání dětí bude uskutečněno pod registračním číslem, výsledky přijetí budou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách MŠ
 • proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů k ředitelce MŠ a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje
 • při přijímání dítěte je nutné v přihlášce potvrdit pravidelné očkování (§50 Zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), v případě povinné předškolní docházky nemusí zákonný zástupce předkládat
 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány podle vyhlášky

č. 27/2016Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání může probíhat i během roku, pokud je volná kapacita

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign