logotyp

O NÁS - MŠ Blatské sídliště

1.Slovo ředitelky

"Milujme dítě, ne jeho úspěchy a chování. Sdílejme s ním jeho radost a vyhněme se manipulativním pochvalám. Dítě, které se cítí milované, udělá cokoli, aby rodiče potěšilo, a to ne proto, aby lásku získalo, ale proto, že svou lásku dává."

V knihách je napsáno mnoho moudrých a poučných vět, jak vychovávat a vyučovat dítě. Přesný ,,návod“ asi nikdy nikdo nenajdeme. A také proč? Když budeme dítě podporovat a umožníme mu, aby si všechno vyzkoušelo po svém, i když víme, že to nedopadne dobře, dáváme mu víc, než když za něho všechno uděláme. Přeci z vlastních zkušeností z překonávání překážek budeme vychovávat úspěšné lidi. Vstanou a půjdou dál, a o to přece ve výchově jde. Nástupem do mateřské školy prodělá celá rodina velkou změnu. Důležitá je pozitivní role rodičů a učitelek, protože v tomto období se pokládají základy citového chování a prožívání, a proto záleží na nás všech, jaké modely budeme dítěti každodenně předkládat. A proto přeji všem dětem milující rodiče, empatickou učitelku, hodně kamarádů a mnoho pozitivních vzpomínek a zážitků na mateřskou školu pro jeho další život. Skončím podobně, jako jsem začala:

"Vstoupí-li branou srdce, láska, smích a pohoda, jde o dobrý začátek a dobrý začátek vede k dobrým koncům."

Bc. Romana Píchová

2.Charakteristika mateřské školy

Mateřská škola byla otevřena 1. září roku 1983, od 1. 4. 1993 se stala příspěvkovou organizací. Je situována uprostřed panelového sídliště v okrajové části města, umožňuje nám vycházky a pěší výlety do lesa, na louku, k rybníku, k řekám. Tyto lokality nabízí pozorování přírody s plněním prvků environmentální výchovy a zdravého životního stylu.

Komplex mateřské školy se skládá ze 3 pavilónů. Dva slouží pro pobyt dětí, třetí je provozní – ředitelna, kuchyně, kancelář vedoucí kuchyně, prádelna, sklady pomůcek a úklidových prostředků. Všechny pavilóny jsou propojeny spojovací chodbou, kterou se dopravují svačiny a obědy do tříd. Pestrý jídelníček je denně obohacen o dostatek ovoce a zeleniny v různých podobách, děti mají zajištěn celodenní pitný režim. Třídy slouží jako herny, ložnice i jídelny. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem. Vnitřní uspořádání se odvíjí od prostorových podmínek. Je zachován prostor pro společnou aktivitu dětí a každá třída má několik hracích koutků, které jsou dostatečně vybaveny hračkami i pomůckami. Vše je uspořádáno s ohledem na potřeby dětí.

Škola nabízí maximální kapacitu 112 dětem ve věku zpravidla 3 – 7 let. Její okolí tvoří upravená zahrada se třemi pískovišti, skluzavkou, altánem, houpačkami, průlezkami a vzrostlými stromy, které v letním období poskytují dostatek stínu. Zahrada poskytuje další prvky pro hry a pohybové vyžití dětí. Náš program souvisí s environmentální výchovou a naše cíle a záměry se tímto směrem ubírají. Aby se každé dítě mohlo dotknout přírody, mají třídy k dispozici svoje záhonky se zeleninou, bylinkami i květinami, o které se děti a učitelky starají.

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání a veškeré snažení směřuje k maximálně spokojenému a šťastnému dítěti.

3.Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Zřizovatelem školy je Obec Veselí nad Lužnicí jako příspěvková organizace.

  • Mateřská škola je zřízena s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,00 hodin do 16,30 hodin.

  • V měsících červenci a srpnu a ve vánočním období může ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí a podobně.

  • Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně dva měsíce předem.

  • Mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 112 dětí.

Výchovně-vzdělávací činnost probíhá v průběhu celého dne. Spontánní činnosti se střídají s řízenými, prožitkovými a pohybovými, v rámci vzdělávacích integrovaných oblastí rozpracovaných podle ,,Školního vzdělávacího programu“. Celý režim je přizpůsoben individuálním potřebám dětí a vychází též ze zájmů dětí. Pobyt venku je zařazen podle klimatických podmínek v dopoledních i odpoledních hodinách na školní zahradě nebo při pobytu venku do okolí mateřské školy.

Režim dne

6:008:45scházení dětí, spontánní činnosti, tělovýchovné chvilky
8:459:00hygiena, svačina
9:009:45řízené a spontánní činnosti
9:4511:45pobyt venku
11:4512:30hygiena, oběd
12:3014:00odpočinek, klidové činnosti
14:0014:25hygiena, svačina
14:2516:30odpolední zábavné činnosti, individuální činnosti


Stanovený denní režim může být pozměněn, pokud to vyplývá z plánovaného výchovně vzdělávacího programu (výlety, divadelní představení, plavání ...). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách.

4.Náš tým

FunkceJméno 
Ředitelka Bc.Romana Píchová 
Zástupce ředitelkyJana Gabrielová 
Kolektiv
Hyšková Kateřina 
Bc.Zuzana Lhotáková 
Hyánková Jitka 
Natálie Hrušková 
Bc. Vaňková Pavla 
Zdeňka Tůmová 
Michaela Lukášová 
Sedláčková Jana
(asistent pedagoga)

Klára Čápová
(školní asistent)


 


  

Školnice

Uklízečky
Drahomíra Vagová

 

Konečná Nina 
Havlová Monika 


Vedoucí školní jídelny

Tereza Koubová
 

Kuchařky

Svatoňová Kateřina
 
Papežová Michaela 
Havlová Monika 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2017 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign